Thursday, September 16, 2010

Zoekt en je zult vinden

ik heb een weg gevonden
naar de eeuwigheid
ik het de tijd gekregen
om niet meer stil te staan
er is een roos ontloken
in deze zandwoestijn
er is een hart gebroken
hier bij mijn levenslijn
omdat ik blijf geloven
tegen alles  in
omdat ik steevast hoop
op weer een nieuw begin
ik heb een vraag gesteld
geen antwoord meer  verwacht
de wijn gedronken 
 ik heb gezongen in de nacht
ik heb mijn schuld beleden
en mijn gelijk behaald
daar waar ik dat nog kon
het gelach betaald
de gunsten  afgeslagen
mijn vijanden bemind
ik werd volwassen ik werd vader
maar ook ontroostbaar als een kind
Totdat de zo(o)n  ging schijnen
en de schaduw van dat kruis
daar op die kille berg
de weg wees terug naar huis
Hij heeft een weg gevonden
naar mijn aardse tijd
Hij heeft mij tijd gegeven
om niet verloren te gaan.
September 2010

No comments:

Post a Comment