Monday, March 20, 2017

Een jihad van liefde

Ik las vandaag het boekje "Een Jihad van liefde"  van auteur Mohamed El Bachiri en opgetekend door David van Reybrouck.
Ik beveel het  iedereen aan. Lees het!
Een verhaal met een verschrikkelijk goede boodschap.
Jezelf nooit verlagen tot hetzelfde gedrag als van die ander. Hoezeer die ander ook zich misdraagt.
Enkel de reactie vanuit liefde wordt gezegd. Het is de strekking van hoe Mohamed El Bachiri zijn geloof invult. Hij zegt van zichzelf dat hij in de eerste plaats humanist is en in de tweede plaats Islamiet. Hij maakt een vergelijk tussen dat wat voor hem een verticale de dimensie bestrijkt ,je verhouding tot god en het horizontale, je verhouding in liefde tot de medemens.
Eigenlijk een boodschap die een op een kan worden overgezet op die andere wereldgodsdienst, het christendom. Of liever gezegd de boodschap zoals Christus die zelf heeft voorgeleefd.
Het inspireerde mij tot het schrijven van dit gedicht over onze ontmoeting met de dood en het besef dat het een voorrecht is om te mogen leven.

Rouwstoet

Ik hoor de klokken luiden midden op de dag
fiets de kerkhoflaan in  dit is wat ik zag
een rouwstoet langzaam kruipend richting dodenakker
bedroefde dorpsgenoten brengen hun geliefde weg
de aanblik roept oude pijnen in mij wakker
ik stap af en wacht  totdat de stoet de dode
naar zijn rustplaats heeft gebracht.
terwijl de knoppen in de bomen al beduiden
dat er nieuw leven in de maak is
is de klok alweer gestopt met luiden.
In de stilte van het lopen naar het graf

besef ik welk voorrecht toch het leven is
hier te mogen zijn in tijd en ruimte
lief te hebben al wat leeft
het leven neemt, het leven geeft.


Saturday, March 18, 2017

Enkeling voor God?

http://barneveldsekrant.nl/hart-ziel/enkeling-durven-zijn-voor-god-222132

Over zingeving in de lichtkring van het evangelie.

Als bomen konden spreken.

Als bomen konden spreken
wat zouden ze dan zeggen
over wat er in hun schaduw is gebeurd
wat zouden ze vertellen
over hun eigen jeugd
het vormen van hun knoppen
het groeien van de bladeren
en wat er door het leven in hun stammen is gekrast

Als muren konden spreken
wat zouden ze dan zeggen
over ieder die getracht heeft ze te breken
wat zouden ze vertellen
over wie ze tegenhielden
het vormen  van een grens

en wat er door het leven in hun stenen is gekrast.

Sunday, February 26, 2017

VEERTIG bestellen?

Om de bundel VEERTIG te bestellen ga je naar www.lulu.com. Daar in het zoekvenster zoeken op "VEERTIG"

Friday, February 24, 2017

Gebed om vergeving

Gebed om vergeving

Vergeef mij maar mijn christendommelijkheid
vergeef mij dat zoveel geloofsgenoten
zich opwerpen als plaatsvervangend godenzonen
zij zouden zo graag nu al 
 in de hemel bij hem wonen
drukken hier op aarde nog te veel hun stempel
met wat ze denken al te weten
en hun preken over het precieze hoe en wat
Christus zelf dreef ze al eerder uit hun tempel
hoe lang geleden al is dat

Vergeef mij maar mijn christendommelijkheid
ik kan niet anders het  is als ademhalen
het is als zuurstof voor mijn geest
want zolang ik mij door Hem gekend weet
en mezelf mag spiegelen aan Hem
heb ik tenminste nog een ijkpunt
opdat ik weet waar ik vandaan kom
en waar ik naar  op weg ben

Vergeef mij maar mijn christendommelijkheid
ik weet wel dat ik  fouten  heb gemaakt
omdat mijn beeld van Hem niet klopte
ik neem de ander maar niet langer meer de maat
maar laat me leiden door dezelfde liefde
waarmee hij mij de vrijheid laat
om lief te kunnen hebben 
in Christus is noch man noch vrouw
laat dat een onoplosbaar raadsel blijven
en laat de onverdraagzaamheid
jegens andersdenkenden

toch altijd verre van mij blijven

Gelovige ThomasIk hield mijn handen in Zijn wond
zocht naar bewijs van leven
mijn ongeloof gaf hier geen pas
maar eenmaal dit gedaan
ontdekte ik
dat hier niet Hij maar ik...
de echte dode was

toen Hij me in mijn ogen keek
en ik voor deze God bezweek
sprak Hij geen oordeel uit
maar schonk voor mij een goed glas wijn
en brak voor mij het brood
en sprak. . . 

“laat mij toch in je zijn”
Ik weet hoe jij je voelt
en wat voor kilheid je omgeeft
want ik ben zelf ook dood geweest
maar nu niet meer. . . 
ik leef.

leg dus gerust je hand maar hier
en vind je zo verlangd bewijs
ik weet je ongeloof geeft hier geen pas

maar ik wil graag met je op reis.”

Quote 500

“Geld zij met ons”
zegt de rijke.
“Hoeveel heb je?” 
vraagt de arme.
“Meer dan genoeg.”
zegt de rijke.
“Heb je zorgen?”
vraagt de arme.
“Meer dan me lief is.”
zegt de rijke.
“Heb jij zorgen?”
vraagt de rijke.
“Meer dan genoeg.”
zegt de arme.
“Maar onbelast,
onvermogend
bovendien . . . ik ben gezond!”
“Kijk daar komt de rabbi,
zou hij rijk zijn?”
zegt de arme.
“Weet ik niet,
vraag het hem.”
zegt de rijke.
En de rabbi zegt tegen de rijke
“Geef alles wat je hebt
aan de armen en
God zij met u!”

Vrij naar Handelingen 20 vers 35

"Het is zaliger te geven dan te ontvangen."