Wednesday, January 18, 2017

Invictus. een hertaling

Zelfs in een nacht die mij bedekt

zwart als het zwartste zwart van pool tot pool

dank ik elke onvermoede god

voor mijn onoverwinnelijke ziel

In de wurggreep van mijn omstandigheden

krimp ik niet ineen noch schreeuw ik het uit

onder het geransel van mijn tegenslagen 

blijf ik wel van licht verstoken

mijn hoofd bebloed 

maar ben nog altijd  ongebroken

voorbij de plaats van gramschap en mijn tranen

loert enkel de verschrikking  van die schaduw nog het meest

en waar de dreiging van de jaren

mij blijvend kunnen vinden

blijf ik toch altijd onbevreesd

het maakt niet uit hoe hoog de poorten

hoe vol beschuldigingen straks de boekrol staat

ik ben en blijf de meester van mijn lot

de schipper van mijn ziel 

naast een onvermoede god.


Sunday, December 4, 2016

Staande bij dit Christuskind

In de rivier komen wij tot leven
door het water worden wij schoon
door onze dromen komen we verder
komen bijna tot Zijn troon

Hij wast ons de voeten
van onze barre lange tocht
wordt door Hem het zand gespoeld
onze hoofden weer gezalfd
in Zijn genade zijn wij vrij


Toch is ons gemoed bezwaard
heeft boosheid in ons de overhand
ons cynisme is een last
evenals onze zure lachHier weer te staan bij ’t Christuskind
in diezelfde stal die stink
naar onze eigendunk van beter weten
en het o zo comfortabel twijfelen
van het niet meer komen tot zijn tafel


door Zijn bloed worden wij rein
door Zijn komst wordt alles lichter
door dit Kind gaat de hemel open
komen koningen van verre aangelopen
zingen engelen in koor
maar wij komen er niet door


verstikt door de commercie
van gekleurde ballen dito lampen
heeft de homo economicus te kampen
met een ongekende hoogmoed
staande bij dit Christuskind
"ecce homo" economicus
ongenaakbaar ziende blind


In de rivier komen wij tot leven
door het water worden wij schoon
door onze dromen komen we verder
komen bijna tot Zijn troon


Hij wast ons de voeten
van onze barre lange tocht
wordt door Hem het zand gespoeld
onze hoofden weer gezalfd
in Zijn genade zijn wij vrijTuesday, November 15, 2016

Gevallen

Akkoorden,harmonie
tonen,muziek
tekst,woorden
die kunnen
troosten
proosten
feesten
beesten
moorden

wij zijn mens
wij zijn beschaafd
wij zijn op weg
doelgericht
zonder te weten waar naar toe
want
wij zijn beesten
beestachtig gaan wij met elkaar
om
en laten de ander achter
voor dood
oud vuil
of onbelangrijk

Wij zitten het liefst aan tafel 
naast  de gastheer
We zijn graag de eerste onder laatsten
maar zullen laatsten onder eersten zijn
wanneer wij niet ootmoedig 
ons  ongelijk  erkennen
zolang wij niet ootmoedig onze schuld belijden
zal niets en niemand ,zelfs geen god,
tot ons komen  en bevrijden

Eens was er een melodie
en iedereen wist nog hoe het moest
nu weet iedereen
enkel nog maar voor zichzelf
hoe het moet
volgens hem of haar
want niets is zeker
niemand heeft gelijk

Als een kompas wijzen wij
onszelf een weg
bepalen wij voor onszelf
de eigen richting
het eigen rechter spelen
is nabijer dan men denkt
en daarin schuilt
het grootst gevaar 
voor ons allen
want lang geleden zijn wij al

gevallen.

Sunday, November 13, 2016

Mijn denken en mijn streven

Dat wat ik wil zeggen
ligt verstopt achter  woorden
die nooit zijn uitgesproken
verborgen in een taal
door geen oor gehoord

Want mijn hart is nooit van mij geweest
en  behoort  de Ander toe.
Mijn denken en mijn streven,
zijn sinds mijn jeugd, 
in zwijgzaamheid,
altijd in Hem gebleven.
Als schuivend venster in mijn tijd.
En laat zich keer op keer weer leiden
door Zijn grote zwijgzaamheid.

ik geef  stem aan de herinnering
ben zelf  het levende bewijs
van de liefde waaruit ik ben  ontstaan
hoe zou ik anders, eenmaal uit de hof verdreven,
ooit weer toegang krijgen
tot dit verloren paradijs?

dat wat ik wil zeggen
blijft verstopt achter mijn woorden
die nog nooit zijn uitgesproken
verborgen in de taal
Die Hij alleen al heeft gehoord.
Hij heeft zichzelf voor mij
alleen voor mij gebroken
terwijl ik voor hem alleen

als eerste ben ontspoord.

Thursday, August 11, 2016

Zijn, er zijn wat is dat eigenlijk.

Descartes zei het al eerder.

‘Ik denk dus ik besta.”


Met Kierkegaard kwam iets soortgelijks :”Ik twijfel dus ik besta.” Over de vertwijfeling.


Ik vraag dus ik besta want twijfelen is de vraag blijvend durven stellen.

Niets is zeker tot het moment daar is dat jij , en jij alleen besluit dat het voor jou waarheid is waarvoor jij wilt leven en sterven.

Kierkegaard stenen in Gilleleje laat het goed aan ons zien daar op dat duinpad  langs de zee met uitzicht over het water van het Skagerrak.

Hij bedacht het volgende:”‘Wat is waarheid anders dan leven voor een idee.’ Kierkegaard schreef dit  in Gilleleje, in 1835. 22 jaar oud.
Wil je meer weten over de reis die hij maakte lees dan in de biografie van Joachim Garff.Wit gepleisterd graf

Vroom leven,
stille tijd,
bidden,
voor en na het eten.
Danken,
voor wat je hebt gekregen.
Bijbellezen aan je tafel,
’s zondags naar de kerk.
Je kent je psalmen en gezangen
weet de liederen die opwekken tot leven.
Daar aan  die buitenkant ziet het er fantastisch uit.
Op het oog, …niks mis mee.
Maar Jezus prikt er dwars doorheen en zegt
Weten jullie wat je bent?
Als het Wit gepleisterd graf
daar waar de resten verborgen liggen
die het oog niet zien mag
de geur die we niet willen ruiken.
Het stinkt er werkelijk ongenadig naar bederf en rot
laat mij daarom binnen
om schoon schip te maken
tot leven te wekken 
dat wat dood is
tot frisheid brengen 
dat wat stinkt
laat mij schrobben,boenen,wassen
en het licht ontsteken
in de kerkers van jouw ziel
maar jijzelf, alleen jijzelf

kunt je voor Mij openen.

Tuesday, July 5, 2016

Alleen te zijn...

Alleen te zijn in tijd en ruimte
en te staan tegenover mijn God
Dat is waar het uiteindelijk op neer komt.
In aanbidding of in angst voor straf
maar altijd rustend in Genade


Alleen te zijn hier in de stilte
en te bidden tot mijn God
Dat is waar het uiteindelijk op neerkomt
In verwondering of in woede
maar altijd rustend in Genade


Allen te staan in alle stormen
en te vechten met mijn God
Dat is waar het uiteindelijk op neerkomt
In verbittering of haat
maar altijd rustend in Genade


Alleen “te zijn” met de “Ik Ben”
die Jahweh, schepper van mijn eerste uur
Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait
In liefde, als geliefd kind van Hem
en altijd rustend in die bevrijdende Genade