Sunday, June 9, 2019

Pinksteren 2019


De Geest is wel gewillig
Maar ik ben zwak
De Geest wil mij wel vullen
Maar ik  blijf vlak
De Geest zet wel in vuur en vlam
Maar ik ben veel te  snel weer uitgeblust

Als Hij mij eindelijk weer  wakker kust
Mijn denken en mijn bidden 
Verfrissend met zijn geest doorwaaid
Een vuurkool op mijn lippen drukt
En Hij mij met Zijn liefde brandt
Weet ik mij in genade opgenomen
Weet ik dat Hij in mij Zijn liefde zaait

Het gerucht gaat rond 
dat alle talen te verstaan zijn
Waar hij komt
Het  omgekeerde Babylon 
Is vandaag gekomen
We zijn iets nieuws onder de zon
Zijn Geest heeft eindelijk bezit van ons genomen.

“Rakakam sheo sheo ta  va sa ya-aan.”Sunday, December 2, 2018

Gabriƫls veerik,
vond gisteren een veer
gevallen uit de vleugel
van een engel
hij was hier met een boodschap
ik begreep hem  niet
zag zijn lippen wel bewegen
maar hoorde geen geluid
tot drie maal toe sprak hij tot mij
toen liep hij naar het vuur
nam een gloeiend stukje kool
drukte mij het op de lippen
Sinds dat moment
ben ik bekend
met een groot geheim
weet nu pas hoe
de dienaars van de hemel
een boodschap overbrengen
Ze gebruiken licht
uit hogere hemelsferen
of scheppen het zo op
uit de glazen zee
en dragen het voor eeuwig met zich mee
Zijn veer  gebruik ik nu als pen
waarmee hij zijn verhalen schrijft
en weet dat  ieder woord
van Hem  ontvangen
in staat zal zijn om licht te geven
opdat onze zwartste nacht
niet altijd donker blijft.Thursday, August 9, 2018

De Melodie

De melodie

Er was eens een melodie en  iedereen wist hoe die ging.
Maar terwijl  de tijd voorbij ging begonnen de mensen haar  te vergeten.
totdat uiteindelijk niemand zich de melodie nog kon herinneren.
En er was haat, en oorlogen,en dood.

Tot op een dag iemand zei: „Hoe gaat die melodie ook alweer?”

„Er is geen melodie! Die is er nooit geweest, het is alleen maar een mythe!”
Dat waren de filosofen.

„Je bedoelt dat er helemaal geen melodie is?
Nou ja het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit welke melodie je speelt zolang je maar ‚iets’ speelt.”: Dat zeiden de religieuze leiders.

En zo speelde de wereld verder. En er was haat, oorlog en en dood.

Op een dag werden de mensen   dit  beu en ze zaten bij elkaar  aan de voet van een berg en hoorden plotseling een vreemde stem.

Iemand zei:”Dat lijkt wel op die melodie!’  

“Er is geen melodie die was er nooit, en zal er ook nooit zijn. 
Nou ja het maakt eigenlijk ook helemaal niets uit welke melodie je speelt, zolang je maar ‚iets’ speelt en je er niemand mee beschadigd, met name mij!”

Maar de mensen luisterden en een man verscheen aan hen, met een glimlach op zijn gezicht, maar ook een droeve blik .
En hij zong de melodie, en enkele mensen begonnen met hem mee te zingen.
En de mensen die van hem hielden besloten hem te volgen maar de mensen die hem haatten besloten hem te doden en dat deden ze.
En toen het klaar was, gingen ze terug naar hun huizen van filosofie en religie.
en ze zaten aan hun tafels, om te eten, en te drinken.

Plotseling, werden ze onderbroken door een bekende stem, en ze renden naar hun ramen  en keken naar buiten om te zien wie dat was.
Hij was het!


En ze waren verward en werden bang en ze vroegen zich af hoe ze  voor eens en voor altijd van hem af konden komen en terwijl ze naar hem keken gebeurde er iets vreemds .
Een wolk nam hem op.
“Hoe deed hij dat?”
“Ik weet het echt niet.”
“Maar hij is verdwenen!
En als problemen gaan, vraag je niet waarheen!
Hij komt nooit meer terug! Nooit meer!  Hoop ik.”


 En toch werden ze weer onderbroken, deze keer renden ze de straten op om hem op te pakken
maar ze konden hem niet vinden.
Alleen zagen ze een hoop lachende mensen,en ze kenden allemaal de melodie! En toen de mensen zich in de melodie vergisten , stopten ze ,werden even stil  en ze luisterden. . . .  Dat is hoe ze de melodie kenden, omdat ze stil werden en  luisterden.
En als jij luistert zul jij het horen, het is overal om je heen, luister gewoon naar je radio, kijk TV, luister naar je leiders, naar de autoriteiten, naar je regeringen, naar de experts.

Maar als je stil kunt wroden en echt luistert kun je een andere melodie horen. Maar je zult stil moeten luisteren, en je zult elke dag moeten luisteren.

Sunday, May 20, 2018

Pinksterzondag 2018In Jeruzalem 
is er een bom ontploft 
waarvan tot op vandaag
de gloeiende kolen zich verspreiden in de tijd.
Er wordt nog elke dag een nieuwe weg bereid
wanneer men zich  laat overtuigen de Geest.
Het vuur op onze hoofden,
maakt de tongen los.
Het  is nog niet gedoofd
zal ook niet eerder doven 
dan wanneer  aan ons zal zijn vervuld
wat ons in ieders eigen taal
door Zijn genade is beloofd.
In Jeruzalem is er een bom ontploft!


Thursday, April 12, 2018

Keer je om!

Keer je om!
Mijn genade
doet
het drievoudig ontkennen
van Mijn naam
verwaaien
in de wind
van Mijn
Geest
Ik gaf je de sleutels
van Mijn
Hemelrijk
Jij blijft mijn kind!

Thursday, March 1, 2018

Liefde heeft een naam

Er is een vonk voor elke vlam
er is een kus voor elke vrouw
er is een lach voor ieder kind
er is een Godsverbond voor trouw
er is een naam onder de hemel
ik noem hem even niet

er is een steen om je te stoten
er is een kuil om in te vallen
er ligt vreugde in ’t verschiet
er is een naam onder de hemel
ik noem hem nu nog niet

er is een tijd om lief te hebben
er is een tijd om dood te gaan
er is een loflied om te zingen
er zal een schipper naast me staan
er is een naam onder de hemel
ik noem hem nu nog niet

Er is wijn voor lege vaten
er is brood voor iedereen
we kunnen lopen over water
er is een dood te overwinnen
er is tijd voor nu en later
er is een naam onder de hemel
liefde heeft een naam
hoop heeft een naam
genade heeft een naam
vreugde heeft een naam
verlossing heeft een naam

Jezus

Saturday, September 30, 2017

Paradijs

Verder
het moet verder
ik zoek ruimte
om me heen.
Ik heb zoveel laten liggen 
moet weer terug naar mijn verleden
eer dat ik was , tot aanzijn kwam.


ik ben op zoek naar nieuwe verten
ver voorbij de zon en maan.
Moet zelfs verder dan de sterren 
tot ik ergens aan de einder 
de boom des levens weer zie staan.

Ik zal de engel gaan bezoeken.
Heb geen angst meer   voor zijn zwaard.
En ik vraag of ik mag treden 
in die oude hof van eden, 
waar eens adam zocht naar eva.
Zich verborgen hield voor God.
Ben van zo ver al gekomen
tartte al zo vaak  mijn lot.
“Laat me alsjeblieft naar binnen.
Enkel hier kan ik weer vinden
wat ik ver voor mijn bestaan,
in tijd en ruimte,
heb laten liggen in de tuin.”

De boom der kennis zal ik niet zoeken
want ik weet wat daar van komt
ik zoek mijn naam mijn nieuwe stem
want de oude is verstomd
ik zal ook geen vruchten plukken
van mijn nieuwe wetenschap.

En mocht ik onverwacht mijn God ontmoeten
en Hij  mij vraagt wat ik hier doe
zal ik eerbiedig antwoord geven.
Ik weet dat ik hier niet zou mogen zijn
maar hier is alles wel begonnen
hier heeft een halve leugen eens 
Uw  waarheid overwonnen.
ik moest wel terug, iets klopt hier niet.
Hoe in hemelsnaam kwam hier die slang ooit binnen?
Waarom stond er toen al niet , die engel met dat zwaard?
Dat had U, uw zoon  en heel de mensheid toch
een hele  lijdensweg bespaard?