Sunday, May 20, 2018

Pinksterzondag 2018In Jeruzalem 
is er een bom ontploft 
waarvan tot op vandaag
de gloeiende kolen zich verspreiden in de tijd.
Er wordt nog elke dag een nieuwe weg bereid
wanneer men zich  laat overtuigen de Geest.
Het vuur op onze hoofden,
maakt de tongen los.
Het  is nog niet gedoofd
zal ook niet eerder doven 
dan wanneer  aan ons zal zijn vervuld
wat ons in ieders eigen taal
door Zijn genade is beloofd.
In Jeruzalem is er een bom ontploft!


Thursday, April 12, 2018

Keer je om!

Keer je om!
Mijn genade
doet
het drievoudig ontkennen
van Mijn naam
verwaaien
in de wind
van Mijn
Geest
Ik gaf je de sleutels
van Mijn
Hemelrijk
Jij blijft mijn kind!

Thursday, March 1, 2018

Liefde heeft een naam

Er is een vonk voor elke vlam
er is een kus voor elke vrouw
er is een lach voor ieder kind
er is een Godsverbond voor trouw
er is een naam onder de hemel
ik noem hem even niet

er is een steen om je te stoten
er is een kuil om in te vallen
er ligt vreugde in ’t verschiet
er is een naam onder de hemel
ik noem hem nu nog niet

er is een tijd om lief te hebben
er is een tijd om dood te gaan
er is een loflied om te zingen
er zal een schipper naast me staan
er is een naam onder de hemel
ik noem hem nu nog niet

Er is wijn voor lege vaten
er is brood voor iedereen
we kunnen lopen over water
er is een dood te overwinnen
er is tijd voor nu en later
er is een naam onder de hemel
liefde heeft een naam
hoop heeft een naam
genade heeft een naam
vreugde heeft een naam
verlossing heeft een naam

Jezus

Saturday, September 30, 2017

Paradijs

Verder
het moet verder
ik zoek ruimte
om me heen.
Ik heb zoveel laten liggen 
moet weer terug naar mijn verleden
eer dat ik was , tot aanzijn kwam.


ik ben op zoek naar nieuwe verten
ver voorbij de zon en maan.
Moet zelfs verder dan de sterren 
tot ik ergens aan de einder 
de boom des levens weer zie staan.

Ik zal de engel gaan bezoeken.
Heb geen angst meer   voor zijn zwaard.
En ik vraag of ik mag treden 
in die oude hof van eden, 
waar eens adam zocht naar eva.
Zich verborgen hield voor God.
Ben van zo ver al gekomen
tartte al zo vaak  mijn lot.
“Laat me alsjeblieft naar binnen.
Enkel hier kan ik weer vinden
wat ik ver voor mijn bestaan,
in tijd en ruimte,
heb laten liggen in de tuin.”

De boom der kennis zal ik niet zoeken
want ik weet wat daar van komt
ik zoek mijn naam mijn nieuwe stem
want de oude is verstomd
ik zal ook geen vruchten plukken
van mijn nieuwe wetenschap.

En mocht ik onverwacht mijn God ontmoeten
en Hij  mij vraagt wat ik hier doe
zal ik eerbiedig antwoord geven.
Ik weet dat ik hier niet zou mogen zijn
maar hier is alles wel begonnen
hier heeft een halve leugen eens 
Uw  waarheid overwonnen.
ik moest wel terug, iets klopt hier niet.
Hoe in hemelsnaam kwam hier die slang ooit binnen?
Waarom stond er toen al niet , die engel met dat zwaard?
Dat had U, uw zoon  en heel de mensheid toch
een hele  lijdensweg bespaard?

Wednesday, September 27, 2017

Godshuis


Bij de bouw van een nieuw godshuis
daar waar eerder nog het vee liep
in diezelfde grazige weiden 
als waarover men al zo vaak zong
,want de Heer blijft immers onze herder,
wordt het hoogste punt bereikt
en mag de klok alvast gaan luiden
nog voor er weer een eredienst
gehouden is.

Ongetwijfeld is er dankbaarheid
over het wonder van de kerk
en wacht  de kudde ongeduldig 
op de eerste klanken van het orgel
de eerste woorden die de herder
tot zijn schapen richt
de eerste tekst die hij zal spreken
zal bepalend zijn voor heil en zegen
en de glorie van Gods kerk.

Niet uit eigen roem maar uit genade
kwam God zelf de herder en zijn schapen
onverwacht te stade.
De grond kwam vrij, de tijd was rijp
het godshuis vorderde gestaag.
Laat dus de klokken luiden
en laat de deuren open ,
doe ze toch vooral niet dicht!
opdat een ieder die behoefte voelt
vrijelijk mag binnenlopen.
Om zich te warmen aan de lichtkring
want als het donker om je heen is

zie je makkelijk het licht!

Monday, April 24, 2017

Klaagmuur

Ik stop mijn briefje stiekem in de muur
want ik heb een klacht
ik doe het onopvallend
bij het vallen van de nacht

niemand hoeft te horen dat ik 
keihard sta te vloeken
op de dogma’s en de regels 
uit de dik gedrukte boeken
want ik heb wel degelijk een klacht

Ik stop mijn briefje stiekem in de muur
veilig tussen tempelstenen
alsof God werkelijk hier zijn woonplaats 
onder mensen heeft maar uit ons leven is verdwenen

ik vouw het nogmaals dubbel, vul de voeg
met mijn ongezoute klacht.
In de hoop dat Hij het leest
bij het vallen van de nacht.

En als ooit bazuinen klinken
uit de hoogte links en rechts
hoop ik op een schriftelijk antwoord
dat er werkelijk toe doet

Het mag handgeschreven zijn
of in een nieuwe taal.
Als een gebod in steen gekrast
of opgetekend met Zijn eigen bloed.
Zolang het maar goed leesbaar is.
Ik stop het stiekem in de muur
en zal blijven wachten

tot het aller jongste uur.

Enkeling voor God

Beteugel je dogma
blijf altijd zelf denken
als enkeling voor God

beteugel je dogma
volg nooit klakkeloos
nooit dociel of slaafs
blijf enkeling voor God

uiteindelijk zul je geheel alleen
komen te staan voor je eigen maker
als enkeling voor God

geen gemeenschap, vriendenkring
zal naast je staan
je bent immers uit de tijd
en staat daar in je eentje
als enkeling voor God

dan komt het er op aan
of je in alle eerlijkheid
durft staan voor wat je 
in het leven hebt gelaten en gedaan

als enkeling voor God