Thursday, April 12, 2018

Keer je om!

Keer je om!
Mijn genade
doet
het drievoudig ontkennen
van Mijn naam
verwaaien
in de wind
van Mijn
Geest
Ik gaf je de sleutels
van Mijn
Hemelrijk
Jij blijft mijn kind!

No comments:

Post a Comment