Tuesday, January 24, 2017

Relevantie

Vandaag heb ik de spijkers uit het hout getrokken
de splinters van de kruisbalk afgeschaafd
de spa weer in de grond gezet
en opnieuw een  graf gegraven

ik ben in Zijn licht getreden
heb voor mijn Heiland al mijn zonden
ook die waarvan ikzelf geen weet had
ootmoedig Hem beleden

want iedereen zegt dat ik zo vaak
verschrikkelijk serieus ben
maar kon men maar een kijkje nemen
in de kerkers van mijn ziel
echt, daar gebeuren dingen, net als bij ieder  ander,
die je liever niet wil weten
het is daarom dat ik zo graag
in gesprek blijf met profeten

met de hoeren en de tollenaars
van de moderne tijd
de bankiers en schuinsmarcheerders
de politici en schrijvers
journalisten uit het veld
heb ik niet veel méér op
dan dat ik zelf al even onbetrouwbaar
ben gebleken
het is daarin dat we allen feilbaar zijn
maar dat schijnen we en masse
en maar wat graag te zijn vergeten.
Over balk en splinter
is al veel gezegd
maar altijd kom ik langs een omweg
welke afslag ik ook neem
altijd weer bij drie spijkers
en dat hout terecht.

is het woede
over mijn eigen falen
dat ik maar wat graag aan het hout wil nagelen
is het ootmoed en een zoektocht
naar vergeving van mijn misse daden?
is het een zoektocht naar geliefd te zijn
gezien en relevant te zijn?
is het een wens om zelf te kunnen opstaan uit die dood?
of is het het erkennen van genade?

Vandaag heb ik mezelf weer eens opnieuw gegeven
vandaag ben ik weer eens opnieuw geboren
vandaag heb ik opnieuw het vleesgeworden woord ontdekt
ik ben doordesemd met Zijn liefde,Zijn vergeving
ik weet mij door Hem ontvangen onbevlekt.

No comments:

Post a Comment