Saturday, March 26, 2016

De Passion 2016. Amersfoort
Witte donderdag
de spreker heet u welkom
bij lijden
sterven en nieuw leven
een oud verhaal van hoop
als oud nieuws of goed nieuws
over een paashaas en gekleurde eieren
over de file naar de meubelboulevard
niets van dat al

de nar de zot of de profeet
vertelt vanavond een verhaal
van hoop, van liefde en van nieuw begin
dwars tegen de haat van het nieuws
over ontheemden en ontredderden in.

Jezus ls dwarsligger tegen de stroom in
de keuze maken voor het minderheidstandpunt
deze wereld is de mijne niet

ik zie iets anders voor me
ik zie een Jezus die zelf nog zoekend is
Je zult er maar mee geboren zijn:
een goddelijke opdracht.
Dat kan dodeljk zijn, niet enkel voor jezelf,
maar vooral voor anderen wanneer je in je geloofsijver juist
die dood voor anderen zoekt.
Hoe anders is de keus die Jezus maakte.
Ook een dodelijke maar enkel voor hemzelf.
als wonderbaarlijke weg naar
het doden van de dood
hij geeft zichzelf hij schenkt zijn bloed
en dat begon al in haar schoot

Maria op de brug daar bij het water
durft haast niet te kijken naar de toekomst
naar het later
naar het later van jou
dat komt door jou

Een moderne hengelaar gooit aas uit
in een poging wat te vangen.
In een poging om zijn 'meer dat nooit genoeg is'
Nog wat te vergroten.

Wat je voor mij doet doe je ook voor God
want je bent het belangrijkste als je jezelf het minst belangrijk vindt
kom hier mijn kind
Het is niet op zand maar op jou , een rots van vriendschap,
dat ik mijn kerk hier bouw.

Wat er staat geschreven
Wat er ook mag worden besloten
En hoe de muur zal vallen
Of hoe de haan zal. kraaien
Elk verraad zal voor mijzelf het zwaarste zijn
Ik zal het moeten dragen tot het eind
mijn tijd hier is beperkt
mijn stad is hier niet blijvend
Wat Hij eigenlijk beweert
Ja hoor, opstaan uit de dood
geloof je t zelf, dat kan toch niet
na drie dagen in een graf nog wel
maar hij zegt het wel! voorziet het wel!
Wetend wat er komen gaat draait hij niet om
maar zet zich tot zijn zwaarste gang
stap voor stap loopt hij zijn eigen dood tegemoet.
en zingt zijn zwanenzang.

Een kruis wit als het witste wit
wordt door de stad gedragen
een vluchteling uit syrie werkt al in een kerk
en is verbaasd over wat hij hier mag denken,zeggen,vinden
hier mag getuigen van zijn Heer.

We eten brood
we drinken wijn
we strijken de gevestigde orde
eens flink tegen de haren in
houd van je vijanden
ik draai graag alles om
als je achteraanstaat of mislukt
kom naar voren deel met mij dit brood
en. drink met mij mijn wijn

Verbaasd over de vrijheid
vindt ik hier zomaar ruimte in mijn tijd
eet ik hier zomaar samen met de schepper van het al
drink samen met hem de vruchten van zijn schepping
bloed blijft reinigend,zuiverend in vorm van wijn
drink dit en denk aan mij
laat mij toch in je zijn
geef mij je naam
ik geef je er een nieuwe naam voor terug.
of je nu maria heet of anders
of je over water loopt of door woestijnen gaat
mijn liefde slaat een brug

Judas zonder nieuwe naam
gaat....
als enige
alleen op weg
naar zijn voorgenomen verraad
kijk hem gaan zo zonder naam

Moeder in het wit
als weerspiegeling van engelen
Zoals een vader wachtte op zijn verloren zoon
zo wacht deze vrouw voor altijd op haar kind
Altijd heb ik hem lief
Ik kan niet zonder hem bestaan.
niet als haar kind maar haar verlosser
kan zij niet zonder Hem bestaan
altijd heb ik je lief zij kan niet zonder.....

Dit kan niet waar zijn
een bonus van 30 zilverlingen
toen al...
voor een verraderskus
als een zwartrijder die de reis nooit zelf heeft betaald
overweegt hij zijn volgende stappen
verklaart zichzelf niet van zijn wereld
maar van deze wereld
van het snelle geld
van een wereld van gemak
van de vetste bonus,winstuitkering, wolf in schaapskleren
houdt zijn hand op bij de mannen in het allerbeste pak

Buiten deze stad
is het stil
is het rustig
is er afwezigheid van geluid
worden we niet gestoord
wanneer we willen bidden
alleen of met de vrienden
blijf bij mij even maar
laat me niet alleen
de maan klimt hoger
open moet het zijn
mijn hart
mijn ogen
mijn mond
mijn leven
mijn dood
mijn graf
open moet het zijn
ik zoek naar het woord dat alles open maakt
en ik open mij voor jou
u opent alle deuren
uw witste wit bevat dan ook
nog onvermoedde kleuren.

Moeder heeft weer alle begrip
overziet net iets verder dan haar kind
en zegt dat hij maar vol moet houden
zijn best nog even doen moet
er gloort licht aan het einde van zijn tunnel
hoe donker het ook wordt
het beeld van deze moeder
die volhoudt vasthoudt die nooit opgeeft
de liefde voor haar kind
niet onder stoelen of banken steekt

Nog even en een kus wordt weggegeven
zodat voor iedereen aanwezig
het klip en zonneklaar is
dat dit niet waar kan zijn, niet waar mag zijn
en gewoon toch waar is
Het voltrekt zich voor de ogen van zijn vrienden
rijkdom in de ogen verblind door geld en hebzucht
tegenover de eenvoud die hier verkondigd
dat alles achter zal blijven
naakt ben je gekomen
naakt zul je weer gaan
zonder je geld of je goed of je edele stenen
de lippen beroeren zijn huid in een kus
nooit eerder gegeven
een vriend verraad en passant ook nog de vriendschap
tot drie keer toe?
Hij weet niet waarover men het heeft maar in gedachten kruipt de twijfel bij hem naar boven.

Arrestantenbus zit vol
Zelfs de delinquent
scheld en vloekt en tiert
zelfs de delinquent krijgt gratie
in één en het zelfde ogenblik.
in het flikkerend blauw van het zwaailicht van de wet

De bekeerling heeft zijn
coming out voor Jezus op tv
door een zelfgekozen doop
draagt hij het kruis
kwam naar dit licht gekropen
is langzaam uit zijn zwartste nacht geslopen
Gevlucht voor oorlog
met gezin
moet zij de taal nog leren
moet zij het leed vergeten
dat ze achterliet
heel even zie ik hier
verwarring van de spraak
een kleine toren van babel
in de maak
of wordt juist afgebroken

Guantanamo oranje
staat de verdachte
hier te wachten
op het oordeel van de macht.

De handen nat van onschuld
loopt de manager op hem toe
en voert met hem een werkgesprek.
Zeg mij, bent u de koning van de joden?
Met de gearriveerdheid van een zelfgenoegzaam leider
overtuigd en zich gesteund wetend door het regerend apparaat
droogt hij zijn handen met een handdoek van de wet

Denk goed na aan welke kant je staat
doe het af als onzin
als een sprookje dat voorbij is
Doe het af als waanzin
als collectieve staat van psychose
oj je nu gelooft of niet
of je alleen een mythe ziet
denk altijd in de kleur van je hart

Het spel is op de wagen
men blijft om barabas vragen
het eerste referendum
maakt ons schuldenvrij
en zo gaat de schuldige vrijuit
terwijl de onschuld wordt gekruisigd
de eigen onschuld beweegt
de wereld beweegt
en staat vanaf dit moment
nooit meer stil
zal blijven draaien
om haar eigen as
en ondanks alles
roept de massa om het kruis
en goed bestuur sluit vriendschap met het volk
want elke stem telt
is heilig
voor een volgende termijn

Zijn genade is het tegenover van mijn hoogmoed
Zijn radicaal andere keuze is genezend voor mijn ijdelheid
Zijn woorden snijden door mijn ziel
fileren mijn diepste overleggingen
en leggen bloot wat diep verborgen is
in de kerkers van mijn denken.
In de krochten van mijn twijfel
in mijn verlangen naar relevant te zijn
geliefd te weten door mijn vader
door mijn moeder
door een God?

Stil zal ik zijn
als je me nodig hebt zal ik er altijd zijn
deze God dringt zich niet op
klopt zachtjes op je deur
tot je zelf hem opendoet
en dan nog blijft Hij op de drempel staan
tot je zelf hem binnenvraagt
nee deze God dringt zich niet op
stil zal Hij zijn
als je Hem nodig hebt zal Hij er zijn.

Op het ritme van de tijd
kruipt het kruis ons leven binnen
als een schandpaal voor ons leven
de manier waarop
toont het ons het wezen
van onze overleggingen
het ja dat zo vaak nee is
het nee dat eigenlijk ja is
het herhalen van een halve waarheid
want wij liegen immers nooit
van een dubbele moraal
van alles moet toch kunnen
behalve als je in de fout gaat
dan wordt iedereen
ongeacht ras geloof geaardheid
met zware spijkers tegen het kruis genageld
van ons beter weten
als een spiegel van de tijd
waarin wij leven
Alles moet kunnen
God is dood of sterker nog
bestaat niet
Geld is alles
wij zijn slechts verdienmodellen

I N R I
Een bord met letters
Koning van de joden
Zoon van God
hangt aan het hout
lijdt in totale eenzaamheid
zelfs God heeft hem verlaten
Een moeder staat daar bij het kruis
heeft zojuist haar kind zien sterven.
Voor hoeveel moeders geldt datzelfde niet?
Een onuitsprekelijk verdriet.
Dit beeld rijt wonden open
is van alle eeuwen zolang de mensheid moeders kent.

Als je moet leven met de dag
en het kind sterft telkens weer.
Zal de wond nooit echt genezen.
Zal de liefde nooit verdwijnen.
Voor hoeveel moeders geldt dat niet?
Een moeder zingt haar hart uit
in de regen bij dat kruis
hoeveel zij houdt van wat haar lief is
open einde heeft verdriet
Dood en lijden hebben niet het laatste woord
Waar begint het einde?
Dood en lijden hebben niet het laatste woord
Waar is het begin?
Dood en lijden hebben niet het laatste woord
Waar is toch de hoop?
Waarin schuilt toch het geheim
van de onschuld van het woord?

Stil zal Ik zijn
voor jou daar zonder dak boven je hoofd
als je niet meer weet wie je was of bent of zijn moet
zonder goddeloos geloof
Als je klaar bent voor de liefde en alleen nog
oog hebt voor elkaar
het mag
het is gezien
Als er nieuw leven is geboren of als je eenzaam bent
beschadigd of misbruikt
stil zal Ik zijn
Ik dring me nooit aan je op
klop op je deur
en wacht
tot jijzelf Mij opendoet
niet eerder
nooit met dwang
nooit tegen jouw zin in
hoezeer anderen dit misschien bij je deden
nooit tegen jou zin in
daarin schuilt Mijn liefde voor jou
stil zal Ik zijn
je kunt

No comments:

Post a Comment