Monday, February 22, 2016

Nuance

Het zwijgzame midden
zal eerdaags de stem verheffen
de nuance verkondigen
de waarheid samen maken
de werkelijkheid samen zijn
een samenleving scheppen
waar het goed samenleven is.
Jij doet jouw ding ik het mijne
en wat ons bind zijn de afspraken in dit land
de wetten die hier gelden
de vrijheid hier bevochten
al sinds eeuwen
de bruggen die we bouwen
zullen krachtig zijn
om iedereen te dragen
naar de overkant
naar de ander
in een ander licht….
wij zijn allen mensen

voor Zijn aangezicht

No comments:

Post a Comment