Wednesday, October 22, 2014

Schootse kerk
Het is al heel wat jaren geleden dat ik hier regelmatig elke zondag ter kerke ging.

Dat ik trouw was aan het gemeente zijn,deelnam aan de verschillende kerkelijke activiteiten,diensten en het heilig avondmaal.

Daarmee de werkelijke gemeenschap vierend met medegeloofsgenoten.

Wat er sinds die tijd met mij is gebeurd is eigenlijk een te lang verhaal om te vertellen.

Ik ben een lange weg gegaan, een moeilijk weg, een weg waarin ik getwijfeld heb aan Gods bestaan.

Een weg waarin ik alle zingevingsvragen opnieuw heb doordacht omdat mijn beeld uiteindelijk niet bleek te kloppen met wat me in de realiteit van het volle leven overkwam.

Ik werd ziek, mijn huwelijk strandde en mijn geloof verkruimelde tot een uitgedroogd hoopje verlangen naar de warmte die ik eens vond in Zijn kerk. De Schootse kerk. Een verlangen dat gebleven is tot op de dag van vandaag. Dat stukje is dus blijkbaar authentiek en van mij. Zegt iets over mijn geloofshonger. Al het andere qua vorm zoals kerkdiensten bijwonen,avondmaal vieren,meezingen in een koor,deelnemen aan gesprekskringen,bijdragen leveren aan zondagsschool of verenigingsleven,wijkavonden etc. heb ik losgelaten.

Daarvoor in de plaats gekomen is een verinnerlijkt geloofsleven dat zijn weg zoekt in spirituele gedichten, en verwoorden van wat ik geloof,hoe ik geloof en waardoor ik geloof.

C.S Lewis schetste het zo:" Imagine yourself as a living house. God comes in to rebuild that house. At first, perhaps, you can understand what He is doing.

He is getting the drains right and stopping the leaks in the roof;you knew that those jobs needed doing and so you are not surprised.

Presently He starts knocking the house about in a way that hurts abominably and does not seem to make sense. What on earth is He up to?

The explanation ....He is building quite a different house from the one you thought of -a new wing, an extra floor, making courtyards.."

You thought you were being made into a little cottage:but He is building a palace. He intends to come and live in it Himself."

Wanneer ik deze woorden goed op me in laat werken kan ik , achteraf, goed begrijpen wat mij is overkomen,waar ik zelf heb losgelaten en hoe Hij druk doende is geweest dit huis een grondige makeover te bezorgen.
De psalm zegt het eigenlijk ook al eeuwen:" Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. (ps 51 vs 10 ESV)
De reden dat ik citeer uit een engelse vertaling is ook zo iets wat binnen dit proces past .

Juist door in een andere vertaling te lezen lijkt het nieuw voor me. Wanneer ik in de Nederlandse vertalingen lees komen de woorden uitgehold en uitgesleten op mij over. Wanneer ik een engelse vertaling gebruik zie ik andere dingen in de tekst en vallen nieuwe zaken me juist extra op. Het krijgt een andere kleur voor me. Af en toe moet je ook creatief zijn wil je in de bijbel lezen.

Verandering van spijs doet eten is hier wel op zijn plaats.

Het gaat niet altijd op maar het blijft in elk geval de moeite van het proberen waard.

2 comments: