Monday, July 2, 2012

Mannendingen

Het is een mannending Waar ik ook  kijk en ga in elke vorm van orthodox geloof zijn het de mannen die  het er voor het zeggen hebben.






 Roomskatholiek?
 een mannending
 gereformeerd?
 een mannending
islam?
 een mannending
 esoterie?
 een mannending
 mormoon?
 een mannending
 jehova’s?
 een mannending
 christelijk gereformeerd?
 een mannending
 Staatkundig gereformeerden?
 een mannending
 Vrije evangelischen?
 een mannending
 oud gereformeerden?
 een mannending
 Vrijgemaakten binnenverband?
 een mannending
Vrijgemaakten buitenverband?
een mannending
artikel 31?
een mannending
 7e dag adventisten?
 een mannending
 apostolische broederschap?
 een mannending
 Oud katholieken?
 Een mannending
 Vaticaan?
 Een mannending
 Moslim broederschap?
 Een mannending
 Mekka?
 Een mannending
 Salafisme?
Een mannending
 Soefisme?
 Een mannending.
Chassidisme?
Een mannending
Judaisme?
een mannending
Grieks orthodox?
een mannending

Onze moeder in de hemel Sta ons bij


No comments:

Post a Comment