Wednesday, March 7, 2012

Heer ontferm U

De eerlijkheid gebied dat ook de schanddaden door dienaars van Uw kerk moeten worden belicht.
Hoe beschamend ook verdienen misse daden niet anders dan te worden getoond,becommentarieerd en waar mogelijk te worden rechtgezet.
Helaas lijkt het er nog steeds op dat "Rome" doof blijft voor de roepstem van zoveel geschonden zielen. Op die wijze loopt men God wel heel erg voor de voeten.
Het is daarom dat ik stem wil geven aan hen die al levenslang vervallen in een ziekmakend zwijgen omdat ze misbruikt zijn door zoveel vertegenwoordigers van de kerk. Plaatsvervangend schamend , stamel ik mijn liefde uit die de slachtoffers is onthouden. Voor wat het waard is.
Heer ontferm u
Hier in deze biechtstoel
waar de absolutie
ons werd doorgefluisterd
via de zelfverkozen weg
van kuisheid en onthouding

waren woorden van oprecht berouw
voor de herder stof tot lustvolle gedachten
en heeft hij met zijn verborgen schandedaad
de onbevangenheid naar God
voorgoed in ons onttroond
omdat zijn verknipte ziel
altijd eenzaam blijft
en enkel met zijn God
in zijn smachtend lichaam woont.

Heer ontferm U

hij weet zijn gesublimeerde sexualiteit
niet langer meer te onderdrukken
en bidt ,al zijn kuisheden ten spijt,
dat hij slechts eenmaal nog mag proeven
van de wijn
en zijn hand mag laten rusten
op het zachte rose vlees
dat hij slechts als zuigeling
voor het laatst heeft aangeraakt

Heer ontferm U

Niet aan de moederborst van maagd Maria
noch aan de vruchten van haar schoot
niet hangend aan haar lippen
of rustend op haar schouders
stierf hij de zoete dood
maar in mij

Heer ontferm U

aan mijn naieve kinderziel
was het dat hij zich heeft vergrepen
en in een onvoltooide biecht
de dag verruilde voor de nacht
dienstbaarheid voor macht
omdat hij moedwillig doelbewust
en volkomen bij zijn zinnen
zoveel kinderen heeft verkracht

Heer ontferm U
Heer ontferm U
Heer ontferm U
Heer ontferm u
.............. en stop alsjeblieft niet bij 144000

No comments:

Post a Comment