Friday, December 30, 2011

MIJN LICHAAM


Ik huis in mijn lichaam
Als de huurder van dit pand
En ben er nu na zoveel jaren
Volkomen mee vergroeid

Ik ken de sterke punten
Evenals haar zwakke
En waardoor het zo eenvoudig wordt vermoeid

Het vergt een sterke wil
Om voor dit lijf het goede
Zo niet het allerbeste medicijn
Het vergt een onverschrokkenheid
grenzend aan leeuwenmoed
om zuiver in dit lijf te zijn

mijn geest is wel gewillig
maar dit lichaam o zo zwak
Het geeft aan aardse noden toe
Met onbegrensd gemak

Dit lijf is mijn gereedschap
De woonplaats voor mijn ziel
Het voertuig dat me eindelijk brengen moet
Vanaf mijn conceptie waar mijn God
mij en dit lichaam schiep
Als een onlosmakelijk verbond
Om aan het eind der tijden
Voorgoed te zijn met Hem
Als weerslag van God zelf die liefde is

Dit besef van eeuwigheid
Ligt in mijn geest besloten
Het is uit Zijn genade
Dat er tegenover deze aarde
Een onbesproken Hemel is


Tot aan Zijn voleinding
Woon ik in mijn lichaam
Als de huurder van dit pand
En stap voor stap
Door de woestijn
Ga ik op weg
Naar dat beloofde land

No comments:

Post a Comment