Saturday, October 1, 2011Laat mij gaan door t ruisend graan
Brood des levens nog in wording
Laat me drinken uit de bron
Van het levend brengend water
Dat me helpt reizen door de tijd
Vanaf 'toen' tot 'nu' naar...' later'

Laat mijn geest vervuld van vuur
Branden voor uw aanschijn heer
En mocht ik weer als zondaar vallen
Richt mij dan op en zet me neer

Blaas toch het stof dat mij bedekt
En was het vuil van mijn gezicht
Reinig mij wees mij genadig
Laat mij weer stralen in uw licht

Doorwaai mijn zo gebroken geest met uw  zomer- zonnewind
Ik erken mijn falen heer
Zie mij zo staan
In Jezus' naam
Vergeef mij
Want ik blijf zo graag uw kind

No comments:

Post a Comment