Tuesday, August 2, 2011

Ik ben met mijn liefste lief

Ik ben met mijn liefste lief
Door het land gaan fietsen
We zijn zelfs even stil gaan staan en hebben  niets gehoord
Dan het ruisen van Zijn adem in ons beider  oren
Het wuivend gras als in een groet
Zo hebben wij   Hem  daar in het open land
Als schepper van dit al ontmoet

Tot tranens toe geroerd
Om zoveel groen en rust
Heb ik  daar in alle eenvoud
Mijn liefste lief
Vol op de mond gekust

No comments:

Post a Comment