Monday, May 10, 2010

WOORDEN

Hoe zuiver waren woorden voor de val
geen zweem van bijbedoeling of dubbele moraal
hoe helder en eenduidig was de taal


wat werd gezegd werd ook bedoeld
wat je bedoelde goed begrepen.
Maar na de val liep het van kwaad tot erger
er kleefde bloed aan onze handen
wat begon met een halve waarheid,liep uit op die hele leugen
om uiteindelijk in Babylon ,te stranden

het is maar goed dat de goede God
ons allemaal bewaart
dat zijn Geest ,op Zijn tijd
ons hart bezwaart
dat Hij verschijnt in vuur of struik
en ons zo behoedt voor groter pijn
nog groter leugen
en ondoorzichtig taalgebruik


hoe zuiver waren woorden voor de val
nog niet door zonden aangetast
nog niet verkleurd of vaal hoe helder en eenduidig
was de taal

totdat die man verscheen
en zuiver sprekend,
de waarheid aan kwam stippen
terwijl doorgaans dat wat de mond verlaat
een mens onrein kan maken
kwam er geen onvertogen woord over Zijn lippen

Hoe zuiver was Zijn woord
hoe helder was Zijn taal
als klare wijn
als helder licht
wat Hij zei bedoelde Hij
wij hebben niet begrepen
ons zelfs aan Hem vergrepen
Zijn bloed kleeft aan onze handen
wat begon met ware waarheid
liep uit op onze hele leugen
om uiteindelijk aan een kruis te sterven
ach mijn God mijn God waarom hebt Gij niet gesproken


hoe zuiver was Zijn woord
hoe helder was Zijn taal
niet door zonden aangetast
niet verkleurd of vaal
hoe zuiver was het Vleesgeworden Woord

tekst:destenentafel

No comments:

Post a Comment